วันที่ 7 ธ.ค. 60 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
วันที่ 7 พ.ย. 60 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 

 วันที่ 25 ก.ค. 60  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรอ้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร เรื่อง การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อใช้ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ณ ศจช.ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  
  วันที่ 20 ก.ค. 60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ดำเนินการติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศาลาวัดตะเคียนทอง ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

 วันที่ 9 มิ.ย. 60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
  เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนถวายการต้อนรับ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ รร.ทหารการสัตว์
  กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครนายก               

 วันที่ 8 มิ.ย. 60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
 และกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว นำคณะเจ้าหน้าที่จาก      
 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร และ คณะเจ้าหน้าที่จากสวทช. 
 ตรวจสอบข้อมูลและอุปกรณ์ห้อง Lab ในการผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี   
 
 วันที่ 6 มิ.ย. 60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ นักเรียนชั้นม.5  
โรงเรียนพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานการผลิตแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่าและผีเสื้อข้าวสาร  
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
                                                                                                                                                             ++  ดูทั้งหมด
      ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง โรคใบหงิกและโรคเขียวเตี้ย 
   ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 
   ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง โรคราสีชมพูในยางพารา 
      ฉบับที่ 20/2560 เรื่อง โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 
    ฉบับที่ 19/2560 เรื่อง โรคราใบติดทุเรียน        
   ฉบับที่ 18/2560 เรื่อง เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน