วันที่ 9 มิ.ย. 60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
  เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนถวายการต้อนรับ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ รร.ทหารการสัตว์
  กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครนายก               

 วันที่ 8 มิ.ย. 60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
 และกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว นำคณะเจ้าหน้าที่จาก      
 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร และ คณะเจ้าหน้าที่จากสวทช. 
 ตรวจสอบข้อมูลและอุปกรณ์ห้อง Lab ในการผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 
 จังหวัดชลบุรี   
 
 วันที่ 6 มิ.ย. 60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ นักเรียนชั้นม.5  
โรงเรียนพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานการผลิตแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่าและผีเสื้อข้าวสาร  
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 31 พ.ค. 60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี สนับสนุนแตนเบียนบราคอน จำนวน 3,600 ตัว แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า จำนวน 600 แผ่น และแตนเบียนอะซิโคเดส จำนวน 200 มัมมี่ให้กับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี ณ อ.ปากพลี จ.นครนายก