วันที่ 18 ตุลาคม 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 
 รายละเอียดประกอบรายงานการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน 2561  
 วันที่ 4 เมษายน 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

 วันที่ 8 สิงหาคม 2561  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรอ้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ร่วมจัดรายการวิทยุรายการ เกษตรสัมพันธ์
เรื่อง ด้วงแรดมะพร้าวและวิธีป้องกันกำจัด  

 วันที่ 26 ธ.ค.60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งสนับสนุนศัตรูธรรมชาติ
และชีวภัณฑ์ ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ อบต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
 

 วันที่ 25 ธ.ค.60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและอารักขาพืช พร้อมทั้ง
สนับสนุนศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ วัดทุ่งตอง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร จ.ตราด 
    

 วันที่ 18-21 ธ.ค.60 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี  ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร หมอพืชอัจฉริยะ Plant Doctor
ระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม ศทอ.ชบ.   
                                                                                                                                                             ++  ดูทั้งหมด
 
     ฉบับที่ 9/2561 เรื่อง เพลี้ยอ่อน                   
   ฉบับที่ 8/2561 เรื่อง เพลี้ยไฟมะม่วง               
  ฉบับที่ 7/2561 เรื่อง โรคราแป้งในเมล่อน        
   ฉบับที่ 6/2561 เรื่อง แมลงดำหนามมะพร้าว     
    ฉบับที่ 5/2561 เรื่อง โรคราสนิมขาวผักบุ้ง        
      ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง ไรแดงแอฟริกันทุเรียน     
                                                                                                                              ++  ดูทั้งหมด